SnapsVisor 24

Snapsvisan: Sputnik

Melodi: Gubben Noak

Stjärnor lyser, stjärnor lyser
genom rymden far.
Vill du se en sputnik
gör en bakåthuttnick (Varvid snapsen dricks)
Stjärnor lyser, själv du myser
när du tersen tar.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet