SnapsVisor 24

Snapsvisan: Spriten spritter

Melodi: Räven raskar över isen

Spriten spritter sprott i glasen
spriten spritter sprott i glasen
spritter sprott
spritter sprott
spritter spriten i glasen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet