SnapsVisor 24

Snapsvisan: Spetsa spetsa renat

Melodi: Skära, skära havre

Spetsa, spetsa renat,
med vad skall vi nu krydda?
Jo, vi gör Bäsk, ty den är bäst,
och den gör verklig nytta.
Malört, malört, nu skall snapsen tagas!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet