SnapsVisor 24

Snapsvisan: Som en blomma

Melodi: Fjäril vingar

Som en blomma på en stängel,
med en kalk utav kristall
i vars djup en vänlig ängel
Fällt en tår så klar och så kall.

Vinet står på lut och själver
ivrigt att få nå sitt mål.
Nu vi blomsterkalken välver
för vår vänskap höja vi en skål.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet