SnapsVisor 24

Snapsvisan: Solen (kort)

Melodi: Ingen speciell

Solen den går upp och ner,
och snapsen den går ner.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet