SnapsVisor 24

Snapsvisan: Snus och mus och brännvin

Melodi: Ingen speciell

/: Snus och mus och brännvin
det är det bästa jag vet. :/
Snusen den tuggar man,
musen den luggar man.
Snus och mus och brännvin
är det bästa jag vet!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet