SnapsVisor 24

Snapsvisan: Snapsarnas ordning

Melodi: Ingen speciell

Helan
Halvan
Tersen
Kvarten
Kvinten
Rivan
Septen
Rafflan
Rännan
Repetitionen
Smuttan
Smuttans unge
Femton droppar
Lilla Manasse
Lilla Manasses bror
Kreaturens låteruppståndelse
Den bleka dödens dryck

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet