SnapsVisor 24

Snapsvisan: Slå i mera vin

Melodi: Bal på Valhall

Släpp på mera gas å drick ur ditt glas
här det gäller att glädjen ta fatt.
Slå i mera vin som ett ystert svin
blir jag själv när de lider mot natt.
Nubben, mörk och ljus å parfym och snus
de ´e´ kryddor på livets rabatt.
oj, oj, oj vilket grin våran fest den är fin
opp och skåla till långt fram i natt.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet