SnapsVisor 24

Snapsvisan: Skånska Nationernas Madavisa

Melodi: Beväringsvisa

Vi har tyad oss hid
for o eda en bid
Vi har aged po tåg o po tjarra,
båd farsing o jyng,
en sjuhelsikes lyng
udå fina o torstia harra.

Här e folk som va me
åppå Prinsens CafeŽ
o som tömde sin toddi på Tua
o som suddo på Statt
så de nästan ble natt,
innan di kommo him i sin stua.

Sicka sexor de fanns
åppe hos Åge Hans!
Då så fanns de näggu inga knatta!
Man fick fylla o spis
for ett hyggelitt pris,
o man rölla mä kläm sina hatta.

Udi parken vi satt
mången vårlier natt,
te de ljusna i sta o på vånga,
o frå daggfokti gren
på gorllrajn o syreŽn
di så fularna sjöng, så de ronga.

Nu e varden å le!
Ack du harrerminje
va en titt har de knalt om en tia.
Men en får väl ändå
söga tänka som så,
att de duger nock inte o via.

Assebra o va gla,
for i da ska vi ha
voss ett holians ståtelit gille!
Gammla vänner vi e.
La voss nu en gång te
som i ongdomens vår leva kille!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet