SnapsVisor 24

Snapsvisan: Skånsk madavisa

Melodi: Elektricitetvisan

Varenda skåning han tycker om
den redit helskånska maden
å all den kärlek te maden som
han finner på de skånska faden.
Å, de e bra for en blir så go
nor en har fåd nåd i maven,
for får en eda i lungn å ro
så bler en ente le å gnaven.

Refräng
Ja studerompesö å kapprockasill
himmabagat brö å go sill i dill.
Purravälling å så drickablanning te
de e nåt för en skåning.

Så la voss baga ett siktebrö
å brygga slåvin te hösten
la brännesnuda å sillasö
for maven ble den rätta trösten.
Å Huldas tårta me havragryn
å farmors frasiga plätta
å mormors kryddsill e bäst i byn.
Ja, de e skånemad som mättar.

Ref: Ja studerompesö…

Nu e de tid å lua ål
och baga gorån å våfflor
å fylla grydan me varkenskål
å stega kagelongspantoffler.
Nu kan vi brygga vår egen besk
for vi har malört i haven
så om vi eder for mied fläsk
så får vi ont i maven.

Ref: Ja studerompesö…

Så la voss eda vårt släbosnus
å dricka vin utav fläder
å hålla gille i skånska hus
som gille hölls å våra fäder.
Så la voss dansa tes en blir svitt
å sjonga gla’a å mätta
å lavoss sedan gå var te sitt
nor vi e sömnada å trätta

Ref: Ja studerompesö…

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet