SnapsVisor 24

Snapsvisan: Skånesaft

Melodi: Helan går

Skånesaft, en sydsvensk saft av sällsam kraft
Skånesaft, den bästa saft sytemet haft
Ens livslust väcks och släppes loss
när sådan saft serveras oss
smaskens snaffs
till lands, till strands, till havs!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet