SnapsVisor 24

Snapsvisan: Sista snapsen

Melodi: Flickan i Havanna

Festen den har varit
mycket glad och lite våt
nu den snart är över
– skiljas det blir svårt.
Vi har druckit mången snaps
nu sägs det vara dags
sista lilla nubben ta
alla vill väl ha?

Sillen har vi ätit
opp för flera timmar sen
men att snapsen drickes
än har vi på känn.
Låt oss all skåla nu
sista droppen den får du,
men när nästa gång vi ses
mera dricka ges.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet