SnapsVisor 24

Snapsvisan: Sista punschvisan

Melodi: Auld lang syne

När punschen småningom är slut
och vår flaska blivit tom,
då vänder vi den upp och ner
till dess inget rinner ut.

/: Så slicka vi, så slicka vi
båd’ utan på och i
och finns det ännu något kvar
får det va’ till sämre dar. :/

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet