SnapsVisor 24

Snapsvisan: Sill och nubbe

Melodi:

Sill och nubbe, sill och nubbe
Slinker ner i varje grabb och gubbe
Jämte en potatis
Det bästa är när det är gratis

Sill och nubbe, sill och nubbe
Suveränaste av dryck å krubb e’
Det är ganska givet
D’e bäst av allt i hela livet

Nej, nej, nej, att skilja på dom, kan inte va’ rätt
Nej, nej, nej, om du försöker så, så får du svaret

Sill och nubbe, sill och nubbe
Slinker ner i varje grabb och gubbe
Sällan ser du vandra
Den ena blott
Den ena blott
Den ena blott utan den andra

Nej, nej, nej, att skilja på dom, kan inte va’ rätt
Nej, nej, nej, om du försöker så, så får du svaret

Sill och nubbe, sill och nubbe
Slinker ner i varje grabb och gubbe
Sällan ser du vandra
Den ena blott
Den ena blott
Den ena blott utan den andra

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet