SnapsVisor 24

Snapsvisan: SF`s snappsvisa

Melodi: Ingen speciell

Tystnad ——— Tagning!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet