SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ser du stjärnan i det blå

Melodi: Ser du stjärnan i det blå

Ser Du stjärnan i det blå
Ta en sup så ser Du två
SKÅL

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet