SnapsVisor 24

Snapsvisan: Sakta gå de två i fyllan

Melodi: Violer till mor

Sakta gå de två i fyllllan
smäkta utav alkohoool
flaskan ligger tom på hyllllan
å ingen ropar SKÅÅÅL

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet