SnapsVisor 24

Snapsvisan: Så tar vi oss en morgonhutt

Melodi: Kovan kommer

Så tar vi oss en morgonhutt,
morgonhutt,morgonhutt.
Och sjunger så en trudelutt,
trudelutt,trudelutt.
Gammal fylla blir som ny,
du känner dig så pigg och kry.
Helan går, helan går.
snart blir vi som vi var igår!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet