SnapsVisor 24

Snapsvisan: Så länge rösten är mild

Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge rösten är mild,
så länge ingen är vild,
så länge spegeln på väggen ger halvskaplig bild.

så länge alla kan gå,
så länge alla kan stå,
så länge alla kan tralla så fyller vi på.

För vem har sagt att just du kom med storken
för att bli glad av att lukta på korken.
Men kring vårt bord här nånstans vi höjer bägarn med glans
och låter vinet gå ned i en yrande dans.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet