SnapsVisor 24

Snapsvisan: Så hastigt den lilla supen

Melodi: Flickan går i ringen

Så hastigt den lilla supen
i strupen försvann.
Så hastigt den lilla supen
i strupen försvann.
Hå-hå, ja-ja,
kommer halvan ej snart.
Hå-hå, ja-ja,
kommer halvan ej snart.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet