SnapsVisor 24

Snapsvisan: Så gingo vi till Risjärk

Melodi:

Så gingo vi till Risjärk och tager oss en sup…
Det gör så gott i magen att få ett litet rus…
Ty på mig går ingen nöd, för jag offrar liv och död…
Så länge det finns brännviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………..(håll ut tonen)…………..iiiin, och flickor i överflöd!

SKÅL!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet