SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ryktet går

Melodi: Helan går

Ryktet går, att vi har alkoholbesvär
Ryktet går, sjung hopp fallerallan lej
Och den som inte ryktet tror,
han heller inget brännvin får
Ryktet gååååår!
Och ryktet talar sant!!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet