SnapsVisor 24

Snapsvisan: Röda havet

Melodi: Ingen speciell

Vi gingo ned till Röda havet.
Vi lågo i där minst en kvart.
Men inte blev vi röda av’et,
men Röda havet det blev sva-a-a-art!

/: Men utav akvavit,
människan till kropp och själ
blir oskuldsfull och vit. :/

Vi gingo ned till Lomma bukten
vi lågo i där minst en kvart.
Men inte blev vi av med lukten,
men Lomma bukten den blev sva-a-a-art!

/: Men utav akvavit… :/

Vi gingo ned till Nybroviken
vi lågo i där minst en kvart.
Men inte såg vi nått bland liken,
för i Nybrobviken var det sva-a-a-art!

/: Men utav akvavit…

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet