SnapsVisor 24

Snapsvisan: Rena karuesellen

Melodi: Här är karusellen

Kräfta, kräfta, kräfta, kräfta skön
omkring dej blir kvällen
rena karusellen…
Honorna är stora och hannarna är små
skala på, skala på,
och låt inte glasen stå.
Ja-ha-ha-ha, va’ munter och gl’a
man blir när kräftan i augusti har högtidsda’.
Var kräfta ska, vår sångarhyllning ha
till varje klo vi knäcker ska vi sjunga en ra’!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet