SnapsVisor 24

Snapsvisan: Rattata

Melodi: Ratata

Att dricka brännvin är en sed
som har oss ingen lärt.
Från början vi ej kunde,
men det var blott temporärt.
Sen lärde vi oss själva
och visst var det värt besvär’t.
Tut i luren bang, tut i dalen bom,
visst var det värt besvär’t.

:/: Rattata, så tar vi oss en tuting,
rattata, med mycket brännvin i,
rattata, rattata
dricka brännvin gillar jag,
för så jag blir så gla’ ida-a-a’! :/:

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet