SnapsVisor 24

Snapsvisan: Räkneövning

Melodi: Ingen speciell

(Sångledaren utstöter):
FÖRSTEN!

(En av sångledaren utsedd tillägger):
ANDREN!

(En tredje, i förväg anmodad):
TREDJEN!

(Alla stämmer med i välkänd melodi):
FJÄRDEN ligger blank som ett nybonat golv!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet