SnapsVisor 24

Snapsvisan: Rackaren

Melodi: Ingen speciell

Nu tar vi den, vår bäste vän,
nu tar vi den lille rackaren.
Nu tar vi den, och ännu en,
och livet blir glatt igen.
När tålamodet tryter
kan varenda bagatell
bli tjat och gnat och gnäll,
men strunt i små dispyter,
nu när vi får ta den lille rackaren.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet