SnapsVisor 24

Snapsvisan: Punschen kommer (varm)

Melodi: Änkevalsen

Punschen kommer. Punschen kommer
god och varm
Vettet svinner, droppen rinner.
ner i tarm.
Skål för glada minnen.
dem vi snart ej ha.
då ett par glas med simmig Punsch
vi hunnit ta.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet