SnapsVisor 24

Snapsvisan: Punschen kommer (kall)

Melodi: Änkevalsen

Punschen kommer
Punschen kommer
ljuv och sval
Glasen imma
ljusen glimma
i vår sal.
Skål för livets sköna
Skål för evig vår
Inga sorger finnas mer
när punschen vi får.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet