SnapsVisor 24

Snapsvisan: Punschen gul uppå bordet stå

Melodi: Vem kan segla förutan vind

Punschen gul uppå bordet står
punschen snällt på dig väntar
om din längtan till punschen går
ta den utan att flämta.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet