SnapsVisor 24

Snapsvisan: Provrörsbarnet

Melodi: Sov du lilla videung

Sov mitt lilla provrörsgull,
nu så skall du sova.
Far din han var en ampull,
vetenskapens gåva.
Far din fanns på institut.
Ur ett kylskåp togs han ut.
Låg där på förvaring.
Vyssa lulla raring.

Jag har sluppit bli förförd,
skämd och chinkanerad.
Far din var ju stambokförd,
silad och titrerad.
Inga kriminella drag
ärvda enligt Mendels lag,
fanns i genotypen,
Vyssa fenotypen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet