SnapsVisor 24

Snapsvisan: Prisökningen

Melodi: Elvira Madigan

Sorgeliga saker hända
än i våra dar, jawohl
Sorgeligast bland de kända-
ökat pris på alkohol

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet