SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ponny

Melodi: Min kära lilla ponny

Vad du är åH! min kära lilla ponny.
Vad du är åH! min kära lilla häst.
Du kommer aldrig först, min kära lilla ponny,
och du är den som gör det bäst.

Vad den är åH! min kära lilla ponny.
Den är så åH! min kära lilla häst.
Jag gränslar dig med tvång min kära lilla ponny.
Allt med en säker invand gest.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet