SnapsVisor 24

Snapsvisan: P18 Gotlands regementes snapsvisa

Melodi: Kovan kommer, kovan går

Tack feur seupen sum vöir fick, sum vöir fick, sum vöir fick. Setter magen ei gutt skick, ei gutt skick, eigutt skick. Han slank lalit, lustigt nidar ginum bein och alle lidar. Halven geir nuk leike gutt raser igenum bein och krupp.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet