SnapsVisor 24

Snapsvisan: Öppna barskåp

Melodi: Öppna landskap

Jag trivs bäst i öppna barskåp.
Nära baren vill jag va.
Några bärs i timmen, och så sång
i barens lugna sfär.
I baren släcker jag min törst,
för att stilla njuta välbehag.
Jag slår en drill när jag blir fill,
för att dricka lite Till.
Jag trivs bäst i öppna barskåp.
Nära baren vill jag va.
Några bärs i timmen, och så sång
i barens lugna sfär.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet