SnapsVisor 24

Snapsvisan: Opp med alla glas

Melodi: Opp och hoppa Tor

Opp med alla glas nu skall helan tas.
Här är roligt på festen ikväll.
Ingen maskar får, nu när helan går.
Sjung och tralla så blir du så säll.
Om du tar din sprit så får du fin aptit.
Och vid bordet det blir ju så glatt.
alla tar botten opp och humöret blir topp.
Det är våran melodi denna natt.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet