SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ölkväde

Melodi: Ingen speciell

Ta sejdeln med ett leende,
när det är gasque å ej motion.
Tänk på vårt anseende,
drick minst en liter per person.
Att säga flaska det är fel,
den rymmer blott en tredjedel.
Nej, tag sejdeln med ett leende,
så blir du full som en kanon.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet