SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ölen kommer

Melodi: Glada änkan

:/: Ölen kommer, ölen kommer
ljuv och sval.
Röster stimma, glasen imma,
i vår sal.
Skål för glada minnen!
Skål för varje vår!
Inga sorger finnas mer,
när öl vi får. :/:

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet