SnapsVisor 24

Snapsvisan: Oh Susanna (svensk version)

Melodi: Oh Susanna

Jag är född vid gamla Sveriges kust,
där den stolta skutan går,
och den stolta sjöman är min lust,
från jag blott var sjutton år.

Den första gång han gick ombord,
han såg mig öm och huld,
han sade vänligt dessa ord:
Du är allt mitt hjärtas guld.

Oh, Susanna,
gråt inte för din vän,
men bliv mig trogen,
tills jag kommer hem igen.

På den långa resan drog han bort.
Jag satt ensam, o, min skatt.
Och när vädret det var riktigt hårt,
låg jag vaken mången natt.

Men när tåren bittert flöt på kind,
kom min sjöman hem i hamn.
Och så sjöng han med ett nöjsamt sinn,
när han tryckte min famn:

Oh, Susanna,
gråt inte för din vän.
Jag gungat har på böljan blå,
och här har du mig igen.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet