SnapsVisor 24

Snapsvisan: Oh, nubben den tar…

Melodi: Ingen speciell

Oh, nubben den tar vi på mångahanda vis.
Den rullar sig i magen – som knorren på en gris. Hej!
Skål!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet