SnapsVisor 24

Snapsvisan: Ode till punschen

Melodi: Oxdragarsång

Jag älskar, älskar punschen
och punschen älskar mig.
Mig plågar ständigt vanvettigt
längtan efter dig!
Du smeker min strupe, berusar min själ.
Du värmer mitt inre och vill mig bara väl.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet