SnapsVisor 24

Snapsvisan: Och kräftor vi äta

Melodi: Vi går över daggstänkta berg

Och kräftor vi äta utan knot, fallera,
mot dåligt lynne skänka de oss bot, fallera.
/: Ty till var kräftflicka
en brännvinsnubb vi dricka
och det har vi ingenting emot, fallera :/

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet