SnapsVisor 24

Snapsvisan: Och först tar vi lilla helan

Melodi: Och jungfru hon går i dansen

Och först tar vi lilla helan
och det i galopp.
Och sen tar vi lilla halvan
och säger ej stopp.
Nog är det besvärligt,
men ta och skriv opp,
så länge det finns brännvin
så finnes det hopp!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet