SnapsVisor 24

Snapsvisan: Nykokta kräftor

Melodi: Student sången

Nykokta kräftor, nyslagen dill
Fem liter brännvin och sjuhundra pilsner
Rödaste skal ju är bättre än sill
Särkilt om man får supen därtill.
Skal kring stjärt och klor
Döljer dock smaken, bror.
Men ingen möda stor,
dess skal skall brytas opp,
och aromen skall in i vår kropp.
Helan tömmer vi snabbt till dess klor,
Halvan tar vi sen tvärt till dess stjärt.
HURRAA!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet