SnapsVisor 24

Snapsvisan: Nuskallvi

Melodi: Nu skall vi skörda linet

Nuskallviklämmasupengutår
klämtaentruddeluttomdetgår
tjosanmohammedsnartärdetvår
julaftonärenfredag
klunkklunkklunkklunkklunkklunk
blandaågeblandaåge
abrakadabraklunk
julaftonärenfredag.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet