SnapsVisor 24

Snapsvisan: Nu höjas tusen fyllda glas

Melodi: Nu tändas tusen juleljus

Nu höjas tusen fyllda glas
kring bordets glada rund
och tusen, tusen skålar och
vi tömmer per sekund.

Och från butelj och fat i kväll
oss öl och brännvin bärs
tills hel- och halvan alla fått
och mången och en ters.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet