SnapsVisor 24

Snapsvisan: Norrlands tallar

Melodi: Värnamovisan

Inorrland växer det tallar höga.
Att dom är höga det botar föga.
För en dag faller de dock omkull,
alltför den eviga törstens skull.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet