SnapsVisor 24

Snapsvisan: När vinet kom till jorden

Melodi: När Lillan kom till jorden

När vinet kom till jorden,
det skötte gubben Noak om.
Och snart till kalla Norden
den ädla drycken kom.

Och därför säger mamma
så är jag nästan alltid glad.
Ty vinet det gör livet
till ständig solskensdag.

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet