SnapsVisor 24

Snapsvisan: När smakar snaps bäst?

Melodi: Vi klarar oss nog ändå

Man har utrett och provat i vardag och fest
För att svara på frågan när snaps smakar bäst.
Med sill? eller ost? eller vad?
Kanske till och med korvar i eget spad.
Man har smuttat och smakat och spottat och fräst
För att nu inte nämna de böcker man läst.
Man har provat med dikt och med sång.
Men
Rätt svar är ”Varenda gång!”

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet