SnapsVisor 24

Snapsvisan: När nubben blänker

Melodi: Måsen

När nubben blänker i immigt glas
som hoppets strålande stjärna,
då är det avsett att det ska tas
förutan fruktan och gärna.
Så klang och klingom, så tar vi supen,
den läskar härligt den torra strupen.
Ja, skål gutår, ja, skål gutår!

» Lägg till denna snapsvisa i sånghäftet